Sodi za zbiranje deževnice v vrtcu Antona Medveda Kamnik
Vrtec Antona Medveda Kamnik je ob projektu 'Zagotovimo otrokom pitno vodo na igrišču in zalivajmo eko vrtičke z zbrano deževnico' v enotah Pestrna, Rožle in Kamenček postavil tri sode za zbiranje deževnice.
Z zbrano deževnico lahko otroci ob pomoči vzgojiteljev zalivajo in skrbijo za eko vrtičke. Nove pridobitve v okviru projekta vzgojiteljem omogočajo tudi razširitev aktivnosti, s katerimi otroke učijo trajnostnega pristopa k naravi in pomena varčevanja s čisto pitno vodo.
Projekt, ki je ob namestitvi sodov vključeval tudi postavitev treh pitnikov, je finančno podprl Sklad Si.voda. Zavod je projektu namenil 1.262,27 evrov ali 80 % sredstev. Preostali del je sredstev v višini 20 % je prispeval vrtec sam.
Zbirnik