Zbiralnik deževnice v vrtcu Hansa Christiana Andersena
V ljubljanskem vrtcu Hansa Christiana Andersena, enota Lastovica, od septembra 2012 z vsakim potegom vode na stranišču prihranijo približno 8 litrov pitne vode. S sredstvi Sklada Si.voda je vrtec uspešno pokril večji del stroškov izgradnje sistema zbiranja deževnice za splakovanje stranišč v enoti Lastovica.
Vrtec je pod igrišče v enoti Lastovica položil dve podzemni cisterni za deževnico s skupno kapaciteto 40 m³. Deževnico v vrtcu uporabljajo za splakovanje stranišč, poleg tega pa še za zalivanje rož in trave na vrtu ter pranje službenih avtomobilov. Ob pomanjkanju deževnice v sušnih obdobjih leta se sistem samodejno preklopi na vodovodno omrežje.
Sklad Si.voda je za izvedbo projekta prispeval 37.930,56 evra ali 80 odstotkov sredstev, preostali del stroškov je pokril vrtec sam. S pomočjo donacije je postavil še tri pitnike za otroke, in sicer v enotah Lastovica, Andersen in Marjetica. Celotna vrednost projekta znaša 47.413,29 evra.