Zbiralniki deževnice

Varčevanje z vodo je eden najpomembnejših ukrepov pri varovanju okolja. Za pitje porabimo zanemarljiv delež pitne vode, večino čiste vode porabimo za druge namene, zlasti za splakovanje stranišč. Zbiralniki deževnice so dober in učinkovit način za zmanjševanje porabe pitne vode, saj lahko namesto pitne vode lahko za opravila, ki terjajo največjo porabo pitne vode, uporabimo deževnico.

Deževnica je primerna zlasti za:
  • splakovanje stranišč,
  • zalivanje trave in rož na vrtu,
  • pranje avtomobilov.

Sklad Si.voda finančno podpira postavitve zbiralnikov deževnice.