Vpis kranjske stene v register žive kulturne dediščine
Sklad Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode, je podprl iniciativo Inštituta za vode RS za vpis kranjske stene – tradicionalne tehnike urejanja vodotokov – v register žive kulture dediščine pri ministrstvu za kulturo v skladu z Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine. V okviru Zborovanja slovenskih geografov na Bledu sta sklad in inštitut jeseni 2013 simbolno listino o vpisu kranjske stene v register predala Joštu Jakši, direktorju Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije.
Otvoritev - Kranjska stena
Avtor fotografije: Andrej Križ