Pitniki v vrtcu Antona Medveda Kamnik
Vrtec Antona Medveda Kamnik je v sodelovanju s Skladom Si.voda postavil tri pitnike v enoti Pestrna. Z njimi bodo vzgojitelji k pitju vode iz pip spodbujali okoli 200 otrok in tako zmanjšali uporabo plastičnih kozarčkov.
Postavitev pitnikov je del projekta 'Zagotovimo otrokom pitno vodo na igrišču in zalivajmo eko vrtičke z zbrano deževnico', ki ga je s 1.642,05 evri ali v 80 odstotkih sofinanciral Sklad Si.voda. Projekt je obsegal tudi postavitev sodov za zbiranje deževnice v treh enotah vrtca.
Pitniki