Pitniki v vrtcu Hansa Christiana Andersena
S pomočjo donacije Sklada Si.voda je ljubljanski vrtec Hansa Christiana Andersena postavil tri pitnike na otroških igriščih v enotah Lastovica, Andersen in Marjetica.
Postavitev pitnikov je del projekta varčevanja z vodo, v katerega je Sklad Si.voda vložil 37.930,56 evra ali 80 odstotkov sredstev, preostali del stroškov je pokril vrtec sam. Poleg postavitve pitnikov je projekt obsegal še izgradnjo sistema zbiranja deževnice.