Biološka čistilna naprava za podružnično šolo v Lučinah
Podružnična šola Lučine je za šolsko poslopje vgradila biološko čistilno napravo proizvajalca Biorock, ki uporablja tehnologijo aerobnega čiščenja odpadnih voda s pomočjo biofiltra in gravitacije. Za tovrstne biološke čistilne naprave so značilne visoke stopnje učinkovitosti čiščenja, čiščenje pa je dobro tudi ob neenakomernih dotokih odpadnih voda. Voda se ob pritoku v biološko čistilno napravo najprej očisti mehansko v usedalniku. Nato pa potuje v bioreaktorski del, v katerem poteka čiščenje vode z mikroorganizmi, podobno kot v naravi. Čistilna naprava za svoje delovanje ne potrebuje električne energije ali strojne opreme, zato je vzdrževanje minimalno. Življenjska doba biološke čistilne naprave je 30 let.
Podružnična šola osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas v Lučinah je projekt izpeljala skupaj z občino Gorenja vas – Poljane, Razvojno agencijo Sora in Skladom Si.voda. Z okolju prijazno in varčno čistilno napravo bosta vrtec in šola, v kateri je trenutno 51 otrok in 8 zaposlenih, trajnostno uredila čiščenje komunalnih voda, saj priklop šole na javno kanalizacijsko omrežje ni možen. Vrednost investicije znaša 12.011 evrov, od tega je 3.211 evrov prispevala občina Gorenja vas – Poljane, 8.800 evrov pa je projektu doniral Sklad Si.voda.

Z okolju prijazno in varčno čistilno napravo bosta vrtec in šola trajnostno uredila čiščenje komunalnih voda.
Avtor fotografije: Andrej Križ