Rastlinska čistilna naprava v Kozjanskem parku
Leta 2011 je Sklad Si.voda na pobudo vodstva regijskega parka Kozjanski park finančno podprl postavitev rastlinske čistilne naprave v gričevnati in razpršeni kozjanski pokrajini.
Za potrebe upravne stavbe regijskega parka, gostinskega objekta in enodružinske hiše je bila zgrajena rastlinska čistilna naprava s kapaciteto čiščenja komunalne odpadne vode za do 50 oseb. Razteza se na površini 124 m2 in se nahaja neposredno za upravno stavbo regijskega parka na trgu Podsreda. Namenjena je čiščenju komunalne odpadne vode iz upravne stavbe, gostinskega objekta in enodružinske hiše.
Sklad Si.voda je rastlinsko čistilno napravo zgradil v sodelovanju s Kozjanskim parkom in podjetjem Limnos, d. o. o.

V Kozjanskem parku lahko prečiščeno vodo, ki se nakopiči v zbiralnem bazenu, ponovno uporabijo.
Avtor fotografije: Andrej Križ