Rastlinska čistilna naprava v Modražah
Postavitev rastlinske čistilne naprave v Učilnici v naravi v Modražah je prvi projekt, ki ga je podprl Sklad Si.voda.
Učilnica v naravi je del Izobraževalnega poligona o ekoremediacijah (ERM), namenjena pa je izobraževanju in učenju v naravi in o njej.
Rastlinska čistilna naprava za učni center je dimenzionirana za čiščenje komunalne odpadne vode za 20 do 30 oseb, kar predstavlja površino od 50 do 75 m2. Projekt je hkrati izobraževalni objekt za monitoringe vhodne in izhodne vode ter za spremljanje lastnega prispevka k zmanjšanju količinske rabe, k manjši količini odpadne vode in manjši obremenitvi. Omogoča poglobljeno razumevanje delovanja narave in odnosa med človekom in okoljem.

Rastlinska čistilna naprava v Učilnici v naravi je namenjena učenju in razumevanju samoočiščevalnih sposobnosti narave.
Avtor fotografije: Žiga Intihar