Rastlinske čistilne naprave

Rastlinske čistilne naprave (v nadaljevanju RČN) so odlična alternativa za čiščenje voda v gričevnatem svetu in razpršenih naseljih.

RČN posnemajo samočistilne sposobnosti narave. Delujejo na podlagi filtracije vode s pomočjo močvirskih rastlin in mikroorganizmov na njihovem koreninskem sistemu, kjer potekajo fizikalni in biokemijski procesi. Tako varujejo podtalnico in pitno vodo.

Prednosti RČN:
  • Učinkovito čistijo odpadne vode (dosegajo 85- do 99-odstotno učinkovitost čiščenja).
  • So nemoteč poseg v okolje, saj gre za popolnoma naraven element, ki se zlije s pokrajino.
  • Poleg čistilne sposobnosti nudijo tudi življenjski prostor živim bitjem.
  • Lahko jih preprosto dogradimo ob povečani obremenitvi z odpadnimi vodami.
  • Za delovanje ne potrebujejo električne energije ali strojne opreme.
  • Prinašajo nižje stroške gradnje, obratovanja in vzdrževanja kot pri klasičnih čistilnih napravah. RČN je dva- do trikrat cenejši čistilni sistem.
Uporaba RČN v Sloveniji
Ena največjih težav pri ohranjanju čistih voda v Sloveniji so odpadne vode v razpršenih naseljih. Za Slovenijo je značilen visok delež razpršene poselitve, predvsem v gričevnatih in hribovitih delih države. Komunalna ureditev odpadnih voda je v razpršenih naseljih slabše urejena, najpogostejša rešitev so greznice. Te obremenjujejo okolje in hkrati predstavljajo visok strošek za gospodinjstva.
Učinkovit način za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v razpršenih naseljih so RČN. Gradnja RČN lahko predstavlja trajnostno rešitev za tiste občine s slabšo komunalno urejenostjo.
RCN