Sklad Si.voda podprl postavitev pitnikov v vrtcu Mojca
Ljubljanski vrtec Mojca je na otroška igrišča vseh svojih štirih enotah postavil šest pitnikov. Z njimi bo vrtec 860 otrok spodbujal k pitju vode iz pipe in zmanjšal porabo plastenk ter plastičnih kozarčkov. Projekt postavitve pitnikov v vrtcu Mojca je finančno podprl Sklad Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode, in sicer v višini 5.795,48 evrov. Skupna vrednost projekta je 7.244.36 evrov, vrtec Mojca je prispeval 1.448,88 evrov.
Manj kot leto dni po uvedbi pitnikov in zbiralnika deževnice v ljubljanskem vrtcu Hansa Christiana Andersena v Šiški je Sklad Si.voda podprl še enega od ljubljanskih vrtcev. Varčevalni ukrepi za pitno vodo v vrtcu Hansa Christiana Andersena so se izkazali za učinkovite, saj je vrtec v skoraj letu dni privarčeval 300 m3 pitne vode.
Ravnateljica vrtca Mojca Jovi Vidmar je ob uvedbi pitnikov predstavila ukrepe, ki jih vrtec izvaja za varovanje voda in okolja: »Vrtec Mojca je del projekta Eko vrtec. Zavezali smo se k odgovornemu ravnanju z opremo, igračami, s papirjem, s hrano, zelo veliko pozornost pa namenjamo odgovornemu ravnanju s pitno vodo. Otroke učimo tesnega zapiranja pip, zapiranja pip med umivanjem zob.« Ob tem dodaja: »Pitniki predstavljajo veliko pridobitev za vrtec, saj se bodo otroci lahko zunaj kadarkoli odžejali. Zmanjšali bomo porabo vode pri pranju čajnikov, vrčev in druge posode, ki smo jo do sedaj nosili na igrišča.«
Direktorica Sklada Si.voda Irena Zupančič Cimerman je dejala: »Poslanstvo Sklada Si.voda je ohranjanje čiste pitne vode in osveščanje javnosti o učinkoviti rabi vode. Finančno podpiramo tiste projekte, ki so trajnostni in prinašajo dolgoročne rezultate. Prepričana sem, da bo tudi projekt postavitve pitnikov v vrtcu Mojca prinesel dobre rezultate. Kar pa je najbolj pomembno, otroke bomo osveščali o odgovornem ravnanju z vodo in jih naučili, da je voda iz pip enako kakovostna kot voda iz plastenk.«
Sredstva za postavitev pitnikov v vrtcu Mojca je Sklad Si.voda pridobil tudi s prodajo rabljenega pohištva zaposlenim ob nedavni prenovi Si.mobilove poslovne stavbe. Zaposleni so lahko rabljeno pisarniško pohištvo in drobni inventar odkupili po simbolični ceni, Si.mobil pa je vsa tako zbrana sredstva namenil Skladu Si.voda.

Avtor fotografije: Andrej Križ
O Skladu Si.voda
Sklad Si.voda je nepridobitna organizacija, ki s strokovnim pristopom ozavešča o pomenu voda in vplivu posameznika nanje ter se aktivno loteva reševanja problematike kakovosti voda v Sloveniji. Vizija sklada je trajnostno skrbeti, da bo čista in zdrava voda na voljo tudi prihodnjim generacijam. Sklad Si.voda je samostojna in neodvisna institucija, ustanovljena v duhu filozofije Re.misli. Pobudnik in ustanovitelj Sklada Si.voda je podjetje Si.mobil. Od svoje ustanovitve leta 2009 do sedaj je Sklad Si.voda podprl sedem projektov v skupni vrednosti 152.665,48 evrov:
  • rastlinska čistilna naprava v učilnici v naravi v Modražah, občina Poljčane.
  • rastlinska čistilna naprava v Kozjanskem parku (zaščiten biotop).
  • rastlinska čistilna naprava na priljubljeni izletniški točki Lisca nad Sevnico.
  • gradnja zbiralnika deževnice in postavitev pitnikov v vrtcu Hansa Christiana Andersena v Ljubljani.
  • biološka čistilna naprava v Eko osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas, podružnica Lučine.
  • podpora iniciative Inštituta za vodo RS za vpis kranjske stene v register žive kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS.
  • pitniki v štirih enotah vrtca Mojca, Ljubljana.
Napoved prihodnjih projektov:
  • rastlinska čistilna naprava na Mrzlem vrhu – spomladi 2014 (donacija Sklada Si.voda 6.523,59 evrov)