Rastlinska čistilna naprava tudi v Kozjanskem parku
Podsreda, 7. oktober 2011 – Kozjanski park je danes ob tradicionalni prireditvi Praznik kozjanskega jabolka slovesno odprl prvo rastlinsko čistilno napravo na tem zavarovanem naravnem območju. Gre za drugo čistilno napravo, ki jo je financiral Sklad Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode.
Otvoritve rastlinske čistilne naprave v Kozjanskem parku so se udeležili direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič, župan občine Poljčane Stanislav Kovačič, predsednik Strokovnega sveta Sklada Si.voda in direktor Inštituta za vode RS dr. Mitja Bricelj, predsednik Sklada Si.voda in član uprave Si.mobila Milan Zaletel in prof. ddr. Ana Vovk Korže, strokovnjakinja za področje ekoremediacije in članica Strokovnega sveta Sklada Si.voda.
Rastlinske čistilne naprave uporabljajo samoobnovitvene sposobnosti narave pri čiščenju odpadnih voda. Delujejo na podlagi filtracije vode skozi koreninski sistem močvirskih rastlin. So učinkovita rešitev zlasti za območja z razpršeno poselitvijo, kjer gradnja klasičnih čistilnih naprav ni okoljsko ali stroškovno sprejemljiva oziroma kjer naselja ne morejo biti priključena na javno kanalizacijo.
Rastlinske čistilne naprave uporabljajo samoobnovitvene sposobnosti narave pri čiščenju odpadnih voda, zato so primerna rešitev za tista območja, kjer gradnja klasičnih čistilnih naprav ni okoljsko ali stroškovno sprejemljiva. Primerne so zlasti za razpršena naselja v gričevnatem svetu, kot je Kozjansko.
Rastlinska čistilna naprava v Kozjanskem parku je namenjena čiščenju komunalne odpadne vode do 50 oseb. Razteza se na površini 124 m2 in se nahaja neposredno za upravno stavbo regijskega parka na trgu Podsreda. Namenjena je čiščenju komunalne odpadne vode iz upravne stavbe, gostinskega objekta in enodružinske hiše. Sklad Si.voda je rastlinsko čistilno napravo zgradil v sodelovanju s Kozjanskim parkom in podjetjem Limnos d.o.o
Ob otvoritvi rastlinske čistilne naprave je direktor Kozjanskega parka Teo Hrvoje Oršanič izpostavil pomen rastlinskih čistilnih naprav za razpršene pokrajine, kot je Kozjanski park: »Zaradi geografske značilnosti in biotopske občutljivosti kozjanske pokrajine gradnja klasičnih čistilnih naprav na tem območju ni smiselna. Rastlinska čistilna naprava nam prestavlja odlično alternativo, saj dosega do 99-odstotno učinkovitost čiščenja komunalnih odpadnih voda. Sam poseg v okolje pa je zanemarljiv. Še več, rastlinske čistilne naprave nudijo prostor nekaterim živim bitjem. Zato tudi okoliškim občinam priporočam, naj razmislijo o uvajanju RČN na odmaknjenih območjih, saj bomo tako skupaj poskrbeli za trajno čiste in zdrave okoliške vode.«
»Leto dni po odprtju rastlinske čistilne naprave v učnem centru Modraže v občini Poljčane na Štajerskem smo na pobudo vodstva Kozjanskega parka z veseljem finančno podprli še čistilno napravo v Kozjanskem parku. Sklad Si.voda se namreč zavzema za trajnostno reševanje problematike kakovosti in varčnejše rabe vode v Sloveniji, ki bo pripomogla k ohranjanju naših voda,« je povedal Milan Zaletel, predsednik Sveta Sklada Si.voda.
O Skladu Si.voda
Sklad Si.voda je nepridobitna organizacija, ki s strokovnim pristopom ozavešča o pomenu voda in vplivu posameznika nanje ter se aktivno loteva reševanja problematike kakovosti voda v Sloveniji. Vizija sklada je trajnostno skrbeti, da bo čista in zdrava voda na voljo tudi prihodnjim generacijam. Sklad Si.voda je samostojna in neodvisna institucija, ustanovljena v duhu filozofije Re.misli. Pobudnik in ustanovitelj Sklada Si.voda je družba Si.mobil.