Bregovi pritoka v Klemenčevem zavarovani s tradicionalnim znanjem hudourničarjev
Klemenčevo, 22. oktober 2015 – Predstavniki Občine Kamnik in Sklada Si.voda so danes slavnostno odprli in namenu predali novo kranjsko steno, ki ščiti bregove Blatnice, pritoka Bistričice v Klemenčevem. Nova ureditev je skladna s smernicami trajnostnega razvoja, saj tradicionalna tehnika, ki temelji na znanju slovenskih hudourničarjev, povezuje rabo naravnih materialov v lokalnem okolju. Projekt postavitve kranjske stene sta sofinancirala Sklad Si.voda, neodvisni zavod za čiste in zdrave vode, in Občina Kamnik.
Kranjska stena ob Blatnici prebivalcem zagotavlja večjo varnost in višjo kakovost življenja, saj je hudournik urejen z naravnimi materiali, kot sta macesnov les in kamen. Vzdržljiva materiala bosta bregove vodotoka ob pravilnem vzdrževanju ščitila še do 50 let. Na novo pridobitev je ponosen tudi župan Občine Kamnik Marjan Šarec. »Izgradnjo kranjske stene ali lesene kašte na hudourniku Blatnica v občini vidimo kot dober primer sonaravnih ukrepov za urejanje vodotokov in zmanjševanje erozijskega delovanja voda, saj je omenjena tehnika del slovenske kulturne dediščine, prav tako pa predstavlja zeleno infrastrukturo. Pri gradnji so bili namreč uporabljeni naravni materiali, kot sta kamen in les, ki lepo sovpadajo z okoljem,« je povedal župan in dodal: »Občina Kamnik si tudi sicer aktivno prizadeva za izvedbo preventivnih aktivnosti na področju urejanja voda in zmanjševanja poplavne ter erozijske ogroženosti.«
Projekt postavitve kranjske stene je znašal 51.580 evrov. Z 41.480 evri je projekt sofinanciral Sklad Si.voda, ki je v njem prepoznal več prednosti, preostali del je financirala Občina Kamnik. Kranjska stena namreč predstavlja t. i. zeleno infrastrukturo urejanja vodotokov, saj upošteva značilnosti lokalnega okolja, ne posega v vodni habitat, ga celo bogati, je izjemno nizko ogljična tehnika in ne zahteva visokih stroškov vzdrževanja. Obenem ima kranjska stena tudi velik kulturni pomen, saj ima slovensko geografsko poreklo in je od leta 2013 vpisana v Register žive kulture dediščine pri Ministrstvu za kulturo v skladu z Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine.
Kranjska stena v Klemenčevem je deseti projekt, ki ga je v šestih letih delovanja podprl Sklad Si.voda, zavod za zdrave in čiste vode. »V času delovanja zavoda smo podprli več projektov po Sloveniji; postavili smo rastlinske in biološke čistilne naprave, pitnike, zbiralnike deževnice. V letu 2013 smo podprli tudi iniciativo za vpis kranjske stene v Register žive kulturne dediščine. Prav zato smo z veseljem prispevali v projekt postavitve kranjske stene v Klemenčevem,« je povedala Irena Zupančič Cimerman, direktorica Sklada Si.voda ter dodala: »Naš zavod je zavezan aktivni skrbi za zdrave in čiste vode in verjamemo, da bo kranjska stena na Blatnici zagotovo pripomogla k ohranjanju kakovosti voda ter na sonaraven način ščitila bregove hudournika.«
Od leve proti desni: Klemen Zajc, dir. Hidrotehnik, Marjan Šarec, župan Občine Kamnik, Irena Zupančič Cimerman, dir. Sklada Si.voda, mag. Jože Papež, vodja razvoja Hidrotehnik in dr. Mitja Bricelj, predsednik Strokovnega sveta zavoda Sklad Si.voda. Fotografija: Andrej Križ.
Fotografija: Andrej Križ.
Vodotok, ki je v Klemenčevem urejen s prečno in vzdolžno kranjsko steno, je urejalo podjetje Hidrotehnik. Izvajalec del je v sodelovanju z Inštitutom za vode Republike Slovenije projekt podprl tudi s strokovnimi znanji, ki jih je pridobil skozi evropski projekt SedAlp. V projektu sta sodelovala tudi Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije ter Agencija Republike Slovenije za okolje, saj sta gradnjo kranjske stene podprla s financiranjem projektne dokumentacije.
O Skladu Si.voda
Sklad Si.voda je nepridobitna organizacija, ki se strokovno zavzema za aktivno in trajnostno reševanje problematike kakovosti vode v Sloveniji. Njegovo poslanstvo je v prvi vrsti osveščati o pomenu voda in učinkovitem upravljanju z vodnimi viri, na podlagi česar je v šestih letih od svoje ustanovitve 30. marca 2009 podprl že deset projektov v skupni vrednosti več kot 200.000,00 EUR. Vizija čiste in zdrave vode tudi za prihodnje generacije je skladna s filozofijo Re.misli. Pobudnik in ustanovitelj sklada je Si.mobil, vendar organizacija deluje samostojno in neodvisno.