Razpis Sklada Si.voda za sofinanciranje projektov s področja ohranjanja voda
Sklad Si.voda, zavod za zdrave in čiste vode, objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov na področju ohranjanja zdravih in čistih voda v letu 2014. Na razpis se lahko prijavijo zasebne ali javne organizacije s projekti, ki učinkovito in trajnostno rešujejo problematiko pitne vode v lokalnem okolju ali dvigujejo ozaveščenost javnosti. Rok za prijavo na razpis je 30. junij.
Sklad Si.voda je v petih letih svojega delovanja podprl sedem projektov v skupni vrednosti 159.189,07 evrov in tako prispeval k ozaveščanju in aktivnemu reševanju problematike kakovosti voda v Sloveniji.
»Sklad Si.voda je bil ustanovljen z jasnim namenom, da aktivno in trajnostno pripomore k ohranjanju in dvigovanju kakovosti voda v Sloveniji. To dosegamo s sofinanciranjem konkretnih projektov, ki ugodno vplivajo ali razrešujejo problematiko pitne vode v lokalnih okoljih, med ljudmi ter izobražujejo javnost,« je ob objavi razpisa povedala direktorica Sklada Si.voda, Irena Zupančič Cimerman.
Do sedaj je Sklad Si.voda sofinanciral izgradnjo treh rastlinskih čistilnih naprav, in sicer ob učilnici v naravi v Modražah, na izletniški točki Lisca nad Sevnico in v zaščitenem biotopu Kozjanski park. Sklad je prav tako podprl izgradnjo biološke čistilne naprave v podružnični osnovni šoli Lučine in postavitev pitnikov v ljubljanskih vrtcih Mojca in Hansa Christiana Andersena, kjer je sofinanciral še postavitev sistema zbiranja deževnice. V lanskem letu je Sklad Si.voda podprl iniciativo Inštituta za vodo RS za vpis kranjske stene v register žive kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS. V kratkem bo dokončan že osmi projekt, ki ga podpira Sklad Si.voda, to je izgradnja rastlinske čistilne naprave na Mrzlem vrhu.

Več o razpisu:

Razpis
O Skladu Si.voda
Sklad Si.voda je nepridobitna organizacija, ki s strokovnim pristopom ozavešča o pomenu voda in vplivu posameznika nanje ter se aktivno loteva reševanja problematike kakovosti voda v Sloveniji. Vizija sklada je trajnostno skrbeti, da bo čista in zdrava voda na voljo tudi prihodnjim generacijam. Sklad Si.voda je samostojna in neodvisna institucija, ustanovljena v duhu filozofije Re.misli. Pobudnik in ustanovitelj Sklada Si.voda je podjetje Si.mobil. Od svoje ustanovitve leta 2009 do sedaj je Sklad Si.voda podprl sedem projektov v skupni vrednosti 159.189,07 evrov:
  • rastlinska čistilna naprava v učilnici v naravi v Modražah, občina Poljčane.
  • rastlinska čistilna naprava v Kozjanskem parku (zaščiten biotop).
  • rastlinska čistilna naprava na priljubljeni izletniški točki Lisca nad Sevnico.
  • gradnja zbiralnika deževnice in postavitev pitnikov v vrtcu Hansa Christiana Andersena v Ljubljani.
  • biološka čistilna naprava v Eko osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas, podružnica Lučine.
  • podpora iniciative Inštituta za vodo RS za vpis kranjske stene v register žive kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS.
  • pitniki v štirih enotah vrtca Mojca, Ljubljana.
Napoved prihodnjih projektov:
  • otvoritev rastlinske čistilne naprave na Mrzlem vrhu.
Več informacij o Skladu Si.voda: www.skladsivoda.si