Sklad Si.voda organiziral okroglo mizo Obala, morje in razvoj
V okviru 4. Melikovih dni, ki so potekali 10. in 11. junija na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, je Sklad Si.voda organiziral okroglo mizo z naslovom Obala, morje in razvoj. Skladno s postavljeno iztočnico okrogle mize so povabljeni gostje razpravljali o mejah trajnostnega razvoja, trenutnem stanju obalnega ekosistema in smernicah za nadaljni razvoj z upoštevanjem naravnega okolja.
Predsednik strokovnega sveta Sklada Si.voda Mitja Bricelj je razložil, da ohranjanje okolja pomeni vzdrževati ravnovesje tistih storitev, ki nam jih okolje ponuja. To so predvsem pitna voda, kopalna voda in voda kot življenjsko okolje za številne biotske vrste. Vprašanje, s katerim so se gostje okrogle mize soočili, je, kako začrtati in voditi razvoj obmorskih krajev s čim večjim poudarkom do lokalnega okolja. Svoj pogled so predstavili Boris Popovič, župan Mestne občine Koper, Roberto Levanič iz Luke Koper, Žarko Pregelj iz ministrstva za promet, Robert Turk iz Zavoda za varstvo narave, Rado Pišot, prorektor Univerze na Primorskem, Matej David iz Fakultete za pomorstvo in promet ter Anica Zavrl Bogataj iz Ministrstva za kmetijstvo RS.
Ob koncu okrogle mize je Sklad Si.voda skozi vodeno razstavo predstavil projekt rastlinske čistilne naprave, ki deluje na podlagi filtracije vode skozi sedimente različnih velikosti in koreninskega sistema močvirskih rastlin. Odločilno vlogo pri čiščenju vode opravijo mikroorganizmi z razgrajevanjem, kjer se strupene snovi v procesu čiščenja razgradijo, delno vgradijo v rastline, delno pa ostanejo v substratu.
Sklad Si.voda je nepridobitna organizacija, ki skozi strokovni pristop ozavešča o pomenu voda in našem vplivu nanje ter se s finančnim podpiranjem projektov aktivno loteva reševanja problematike kakovosti voda v Sloveniji.