¸ Sklad Si.voda
Znak sklada
Datoteki sta v Adobe Illustrator AI in EPS zapisu:
Fotografije

Direktorica
Irena Zupančič Cimerman
Si.mobil

Svet zavoda

 • Milan Zaletel
  Predstavnik ustanovitelja in predsednik Sveta zavoda:
  Milan Zaletel
  Si.mobil
 • Tamara Valečič
  Predstavnica sodelavcev in namestnica predsednika Sveta zavoda:
  Tamara Valečič
  Si.mobil
 • Marjana Peterman
  Predstavnica zainteresirane javnosti:
  Marjana Peterman
  Zveza potrošnikov Slovenije